Yaşınız on sekizden (18) küçükse Facebook Ürünleri aracılığıyla sunulan ödeme özelliklerini yalnızca ebeveyniniz veya vasiniz gözetiminde kullanabilirsiniz. Ödeme Koşulları’nı ebeveyniniz veya vasiniz ile birlikte gözden geçirerek tüm hak ve sorumluluklarınızı ...