Ortaklar İçin Facebook’tan Para Kazanma İlkeleri

Ortaklar İçin Facebook’tan Para Kazanma İlkeleri

Facebook’un Para Kazanma Uygunluk Standartları (MES) artık Ortaklar İçin Para Kazanma İlkeleri (PMP) olarak adlandırılmaktadır. İçerikleriniz üzerinden para kazanmaya ilişkin kurallar hakkında bilgi almak için en iyi yer yine bu sayfa olacaktır.

Yayıncıların, içerik üreticilerin ve üçüncü taraf sağlayıcıların Facebook’taki para kazanma araçlarından yararlanabilmesi için Ortaklar İçin Para Kazanma İlkeleri adı verilen bir dizi kurala uyması gerekmektedir.

Bu kurallar, Facebook’taki Sayfa, Etkinlik ve Gruplardaki tüm içerikler için geçerlidir.

Ortak İlkeleri

Facebook’ta para kazanabilmek için şu gereklilikleri karşılamanız gerekir:

Uygun bir alanda içerik oluşturma

Para kazanma özellikleri şu anda Facebook Sayfaları, Etkinlikler ve Gruplardaki herkese açık içeriklerde kullanılabilir. Facebook’taki ücretli ancak üçüncü taraf bir sitede tüketilen içerikler, para kazanmaya uygun olabilir. Facebook profilleri, para kazanma ürün ve özelliklerini kullanmaya uygun değildir.

Kapsam dahilindeki bir ülkede ikamet etme

Para kazanmak için ürün veya özelliğin kullanılabildiği kapsam dahilindeki bir ülkede ikamet etmeniz gerekir. Kapsam dahilinde olmayan bir konuma taşınırsanız veya Facebook ürünün kullanılabilirliğini değiştirirse para kazanma uygunluğunuzu kaybedebilirsiniz.

Topluluk Standartlarımıza uyma

Nefret söylemine, şiddet çağrılarına ve cinsellik çağrıştıran içeriklere karşı kuralların dahil olduğu bu kurallar, Facebook’taki tüm gönderi ve etkileşimler için geçerlidir. Fikri mülkiyet, güvenilirlik ve kullanıcı emniyetine ilişkin ilkelerimiz dahil olmak üzere Topluluk Standartlarımızı ihlal eden yayıncılar, içerik üreticiler veya üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından paylaşılan içerikler, içerik üreticilerin, yayıncıların veya üçüncü taraf sağlayıcıların para kazanmaya uygun olmamasına veya uygunluklarını kaybetmesine neden olabilir.

İçeriklerinizin Topluluk Standartlarımızı ihlal etmiş olabileceğini düşünüyorsanız, bir bildirim alıp almadığınızı kontrol edin. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilkelerimizi ihlal etmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız, telif hakkı veya ticari marka ihlali hakkında daha fazla bilgi alın.

İçerikler İçin Para Kazanma İlkelerimize uyma

Para kazanılan içerikler, Topluluk Standartlarımızın da ötesinde yeni bir düzey belirleyen ek standartlarımıza da uymalıdır. Bu ek kurallar İçerikler İçin Para Kazanma İlkeleri olarak adlandırılmaktadır. Bu kurallar, içeriğin kendisine ve içeriğin sunulduğu formatlara ilişkin daha ayrıntılı kısıtlamalar içerir.

Özgün içerikler paylaşma

Yanlış bilgi ve asılsız haber olarak işaretlenen içerikler yayınlayan içerik üreticiler, yayıncılar ve üçüncü taraf sağlayıcılar para kazanma özelliklerini kullanmaya uygun olmayabilir veya para kazanma özelliklerini kullanma uygunluklarını kaybedebilirler. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz. Tıklama tuzağı veya sansasyon içerikleri paylaşan içerik üreticiler, yayıncılar ve üçüncü taraf sağlayıcılar, para kazanma özelliklerini kullanmaya uygun olmayabilir veya para kazanma özelliklerini kullanma uygunluklarını kaybedebilirler. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Orijinal içerikler paylaşma

İçerik Üreticiler, yayıncılar ve üçüncü taraf sağlayıcılar yalnızca kendi oluşturdukları veya oluşturma aşamasında yer aldıkları ya da doğrudan içerik üreticiyi, yayıncıyı veya üçüncü taraf sağlayıcıyı öne çıkaran içeriklerden para kazanabilir. Orijinal olmayan veya anlamlı geliştirmeler (yorum, parodi, kreatif düzenleme vb.) olmadan yeniden üretilen içeriklerden para kazanılamaz. Çok kanallı ağlar veya sosyal medya ajansları gibi üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından dağıtılan iştirak varlık içerikleri orijinal içerik olarak kabul edilebilir.

Gerçek etkileşimlerden para kazanma

İçerik üreticiler, yayıncılar ve üçüncü taraf sağlayıcılar, yalnızca doğal ve gerçek hedef kitleleri tarafından tüketilen içeriklerden para kazanabilir. Bu; içerik üreticilerin, yayıncıların ve üçüncü taraf sağlayıcıların takipçileri, görüntülemeleri veya etkileşimi yapay olarak artıran davranışlarda bulunamayacağı anlamına gelir. Buna, içeriklerin genellikle para karşılığında ve spam olarak planlı dağıtımı olan yapay paylaşımlar dahildir. Çok kanallı ağlar gibi, üçüncü taraf bir sağlayıcı tarafından yönetilen Sayfalar, iştirak varlıkların içeriklerini paylaşabilir.

Hedef kitleleri büyük ölçüde sahte etkileşimlerden oluşan (Beğenme, takip ve görüntülemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) içerik üreticiler, yayıncılar ve üçüncü taraf sağlayıcılar para kazanma özelliklerini kullanma haklarını kaybedebilir.

Ödeme Koşullarımıza uyma

Para kazanan İçerik üreticilerin, yayıncıların ve üçüncü taraf sağlayıcıların Facebook’un ödeme yapma ve almaya ilişkin kurallarına uyması gerekir.

Sayfalar, Gruplar ve Etkinliklere İlişkin Koşullarımıza uyma

Bir Sayfada paylaşılan içerikler, yapay paylaşımlara ilişkin kısıtlamalar dahil olmak üzere Sayfalara özel Koşullarımıza uymalıdır. Bir Grupta paylaşılan içerikler, Gruplara özel Koşullarımıza uymalıdır. Bir etkinlikte paylaşılan içerikler, Etkinliklere özel Koşullarımıza uymalıdır.

Facebook’ta sürekli bir varlığa sahip olma

İçerik üreticilerin, yayıncıların ve üçüncü taraf sağlayıcıların, Facebook’ta özgün ve sürekli bir varlığa sahip olmaları gerekir. Bunun anlamı, tüm para kazanma özelliklerini kullanmaya uygun olabilmek için en az bir 90 gün boyunca Facebook’ta sürekli bir varlığa sahip olmaktır. Yayın içi reklamlara erişim kazanmak için yeterli takipçi kitlesine sahip olmanız gerekir ve bunun göstergesi Facebook’taki takipçilerinizdir.

Siyasetçiler ve devletlere yönelik kurallarımıza uyma

İlgili devlet etiğine tabi, mevcut seçilmiş ve atanmış devlet yetkilileri para kazanma özelliklerini kullanmaya uygun değildir. İlgili seçim veya kampanya finansmanı kurallarına tabi mevcut siyasi adaylar, partiler ve kayıtlı siyasi komiteler de para kazanma özelliklerini kullanmaya uygun değildir. İlgili yasa kapsamında siyasi reklam olarak düzenlenen iletişimler de para kazanma özellikleri için uygun değildir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde ödeme yapan ortak; sosyal meselelerle, seçimlerle veya siyasetle ilgili reklamlar yayınlama yetkisine sahipse, markalı içerik gönderilerinde markalı içerik aracı kullanılabilir.

Metaren Bilişim ve Danışmanlık